به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

نمونه کارها

طراحی و شخصیت سازی برند مجید
طراحی و شخصیت سازی برند مجید
طراحی انیمیشن دوبعدی کنسرو های آناناس لورد
تیزر دوبعدی کنسرو های آناناس لورد
طراحی انیمیشن دوبعدی کنسرو های آناناس لورد
تیزر سه بعدی کنسرو آناناس لورد
تیزر سه بعدی کنسرو آناناس لورد
تیزر سه بعدی کنسرو آناناس لورد