به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

نمونه کارها

تیزر سه بعدی کنسرو آناناس لورد

تیزر سه بعدی کنسرو آناناس لورد

تیزر سه بعدی کنسرو آناناس لورد
تیزر سه بعدی کنسرو آناناس لورد
طراحی انیمیشن دوبعدی کنسرو های آناناس لورد

طراحی انیمیشن دوبعدی کنسرو های آناناس لورد

تیزر دوبعدی کنسرو های آناناس لورد
طراحی انیمیشن دوبعدی کنسرو های آناناس لورد
طراحی و شخصیت سازی برند مجید

طراحی و شخصیت سازی برند مجید

طراحی و شخصیت سازی برند مجید