اجزای برند در دنیای امروز
هر برند موثر باید از سه جزء اصلی تشکیل شود:
1.استراتژی : هر برند موثر باید همانند هر فعالیت انسانی که هدفمند و هدفدار است ، از استراتژی ها و اهداف معینی برخوردار باشد . اهدافی اثربخش و موثر هستند که راهنمایی برای انتخاب رسانه ، طراحی
پیام برند، بودجه بندی و ارزیابی برندسازی داشته باشند .

2.خلاقیت: خلاقیت ایده ای درخشان است که سبب جلب توجه مخاطبین و تسخیر ذهن آنها گردد.
مفهوم تفکر خلاق بایستی در کل فعالیت های برندسازی وجود داشته باشد . تنظیم و تعیین
استراتژی های برند نیازمند حل خلاقانه مساله است . تلاش هایی که در زمینه پژوهش های برندسازی انجام
می گیرد، باید خلاقانه باشد و به نتایج عالی منجر شوند . به سبب اینکه افراد در طی روز در معرض پیام ها و رسانه های برند سازی بسیاری قرار می گیرند و برندی موثر واقع خواهد شد که بتواند در این جنگ پیام های برندسازی ، توجه مخاطب را به خود جلب کند .

3.اجزای برند: برند موثر برندی است که علاوه بر اینکه از اهداف و استراتژی ها و خلاقیت خوبی بهره
می برد ، به خوبی نیز اجرا شود . برندسازی موثر از تکنیک ها و روش های علمی و تجربی برای مراحل
مختلف برند از سنجش تصویر شرکت در ذهن مشتری تا طراحی پیام و انتخاب رسانه بهره می گیرد .

 

  • با مرکز پشتیبانی در خدمت شما هستیم
جهت پشتیبانی یا ثبت نظرات و پیشنهادات خود ابتدا ثبت نام کنید
اگر از قبلا ثبت نام کردید از طریق لینک مقابل وارد شوید ورود