تبلیغات، ساده و تاثیرگذار
شما پیامی تبلیغاتی دارید که میخواهید به گوش مردم برسانید، اما روزانه هزاران پیام تبلیغاتی مردم را هدف قرار می دهد، پس چطور موفق شوید؟ فقط از طریق طرحی ساده جذاب و پیامی واضح و روشن که اساس تبلیغات (جانبی) است.
وقتی یک تبلیغ جانبی طراحی می کنید، فقط نکات ضروری و مرتبط با پیام خود را ذکر کنید. هرگز وسوسه نشوید که اطلاعات زیادی را در آگهی بگنجانید. خوب فکر کنید ببینید طرحی که می خواهید در آگهی بیاورید توجه خوانندگان را جلب می کند یا بیشتر آن ها را گیج می کند. اگر چیزی در آگهیتان گنجانده اید که فقط جنبه تزیینی دارد و باعث گیج شدن خوانندگان می شود، از آن صرف نظر کنید و به فکر طرحی دیگر باشید. در حقیقت اصلا نباید منتظرش باشید. فقط می توانید امیدوار باشید خوانندگان نگاهی سرسری به تبلیغ شمابیندازند. پس هرچه پیغام ساده تر باشد، بهتر است.

  • با مرکز پشتیبانی در خدمت شما هستیم
جهت پشتیبانی یا ثبت نظرات و پیشنهادات خود ابتدا ثبت نام کنید
اگر از قبلا ثبت نام کردید از طریق لینک مقابل وارد شوید ورود