بسته بندی خلاق
بسیاری از صاحب نظران بسته بندی کالا را آبروی کالا و از طرفی نماد یک فروشنده خاموش می دانند . از
جمله ویژگی های کلیدی موجود در هر بسته بندی عبارتند از : اندازه طراحی ، رنگ ، گرافیک ، خطوط ، نوشتاری
دوام ، سلامت ، رعایت نکات زیست محیطی ، فناوری های بکار گرفته شده در آن ( مثلا بسته بندی های خلاق و بسته بندی های هوشمند و بسته بندی های ویژه نام برد)

  • با مرکز پشتیبانی در خدمت شما هستیم
جهت پشتیبانی یا ثبت نظرات و پیشنهادات خود ابتدا ثبت نام کنید
اگر از قبلا ثبت نام کردید از طریق لینک مقابل وارد شوید ورود