جلال مسلمان یزدی

عضو ارشد بنیاد سخنرانان حرفه ای ایران

عضو ارشد بنیاد سخنرانان حرفه ای ایران کارشناس صدا و سیما ( شبکه تهران ،شبکه آموزش،شبکه سلامت )