به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

بنیان گذار و موسس نخستین شبکه تبلیغات ایران با بـرند «شَتا»:

بنیان گذار و موسس نخستین شبکه تبلیغات ایران با بـرند «شَتا»:


بنیان گذار و موسس نخستین شبکه تبلیغات ایران با بـرند «شَتا»:


پراکندگی امور تبلیغات در کشور موجب بی اعتمادی مخاطبان به مجموعه های تبلیغاتی و بی توجهی به سرمایه گذاری در تبلیغات گردیده است، این مجموعه قصد دارد با تمرکز تخصص ها و توانمندی ها، شرایطی را فراهم نماید که تبلیغات برای دو طرف قرارداد سودآور باشد، لذا «طرح ملی شتا» که نتیجه خلاقیت، تلاش و نوآوری است  شکل گرفت.شبکه تبلیغات ایران با هدف اصلاح فرهنگ تبلیغات کشور و ایجاد پیوند ارتباطی بین کلیه آژانسهای تبلیغاتی فعال در ایران راه اندازی شده است.