به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

مجری پذیرش و پخش پیام های بازرگانی سازمان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»

مجری پذیرش و پخش پیام های بازرگانی سازمان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»


آسانگار به عنوان یک واحد خدمات رسان در حوزه تبلیغات در شبکه های مختلف تلویزیون ایران فعالیت می کند.


مجری پذیرش و پخش پیام های بازرگانی سازمان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»

آسانگار به عنوان یک واحد خدمات رسان در حوزه تبلیغات در شبکه های مختلف تلویزیون ایران فعالیت می کند.